ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 28 ผลลัพธ์
  • จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๕๓-๐๑ จากสายบ้านหลักป้าย ถึงสายบ้านหนองยวน บ้านหลักป้าย หมู่ที่ ๗ ตำบลวังหิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๖๔๔ ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก เมื่อ 17 ธ.ค. 2021
  • จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๕๓.๐๑ จากสายบ้านหลักป้าย ถึงสาย ถนนลาดยางพยุห์-กำแมด บ้านหลักป้าย หมู่ที่ ๗ ตำบลวังหิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๖ ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก เมื่อ 17 ธ.ค. 2021
  • ไม่พบผลลัพธ์
    ไม่พบผลลัพธ์
    ไม่พบผลลัพธ์