เทศบาลตำบลวังหิน
ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
Tel: 045-969-935
Fax: 045-969-935
E-Mail: @gmail.com
นายสนองทรัพย์ บุญคง นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน เบอร์โทร 081-074-1314
นายฉลอม บุญปลูก รองนายกเทศมนตรีตำบลวังหิน เบอร์โทร 097-338-0557
นายทองขัน อินทร์คำ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังหิน เบอร์โทร 088-130-9042
นายวิเชียร กิตะวัน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังหิน เบอร์โทร 062-635-9314
นายปรีชา ใสกระจ่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังหิน เบอร์โทร 084-827-2217

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE