เทศบาลตำบลวังหิน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด – 19

24 พ.ค. 2021 20:49:12 กิจกรรมเทศบาลตำบลวังหิน ทบ.วังหิน 304
เทศบาลตำบลวังหิน ร่วมกับ รพ.สต. ตำบลวังหิน ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ และปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด – 19 ที่ ต.วังหิน อ.วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ปลอดภัย
เมื่อวันที่ 24พ.ค. 64 เวลา 09.30 น. ที่ บ้านทุ่ง
นายสนองทรัพย์  บุญคงนายกเทศมนตรีตำบลวังหิน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมรณรงค์และปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด – 19
ปล่อยรถประชาสัมพันธ์ บริเวณ พื้นที่ตำบลวังหินทุกหมู่บ้าน ที่มีผู้ประกอบการร้านค้า รวมไปถึงประชาชนที่เข้าไปจับ-จ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก จึงต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า
1.ในการนำมาตรการและวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19
2.การประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีน
3.การจัดทำอ่างล้างมือต้านโรค สู่การพัฒนาเป็นสุดยอดอ่างล้างมือ
4.การสวมหน้ากากอนามัย100%