ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ ๑๕๓-๐๑ สายบ้านหลักป้าย-บ้านหนองยวน หมู่ที่๗ ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ต.ค. 2017 16:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทบ.วังหิน 127

เอกสารประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน