ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลักป้าย-บ้านหนองยวน ช่วงบ้านสะมัดหมู่ที่ 6 บ้านหนองยวนหมู่ที่ 8 รห้สทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ153-01 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

8 ก.พ. 2021 16:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทบ.วังหิน 138