กิจกรรม big cleaning day ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

7 มิ.ย. 2021 21:54:28 กิจกรรมเทศบาลตำบลวังหิน ทบ.วังหิน 181
ข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลวังหิน
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 14.00ณ. เทศบาลวังหินร่วมกับสถานีตำรวจภูธรวังหิน โรงเรียนบ้านสร้างบากผู้นำท้องที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน จิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มิถุนายน เทศบาลตำบลวังหิน นำโดยนายสนองทรัพย์ บุญคง นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและ ปรับภูมิทัศน์บริเวณ โรงเรียนบ้านสร้างบาก และ บ้านหนองตาพรม หมู่ที่ 2 ให้สะอาด เรียบร้อย และสวยงาม