กิจกรรม big cleaning day ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

5 พ.ค. 2021 21:48:58 กิจกรรมเทศบาลตำบลวังหิน ทบ.วังหิน 216

กิจกรรม big cleaning day ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 เทศบาลตำบลวังหิน จัดกิจกรรม big cleaning day โดยทำความสะอาดรอบสำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน