ข่าวประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

13 ม.ค. 2022 21:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 62
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น    

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

3 ธ.ค. 2021 17:24:09 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 98
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

การประเมิณความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16 พ.ย. 2021 18:50:25 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 91
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง การประเมิณความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญชวนประชาชนตำบลวังหินได้ทำการทำแบบสอบถาม โดยการสแกน QR Code...

รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564

18 ต.ค. 2021 18:17:13 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 120
รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564

รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564

7 ต.ค. 2021 21:54:03 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 119
รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน เขต 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

16 ก.ย. 2021 16:55:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 192
ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน เขต 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) วันที่ 17-21 กันยายน พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส

6 ก.ย. 2021 17:17:15 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 148
โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส ประชาชนสามารถเข้าสามารถทำแบบสอบถามโดยการแสกน QR Code ได้เลย

แบบรายงานโคล้มตายจากโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease)

2 ส.ค. 2021 23:20:56 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 172
แบบรายงานโคล้มตายจากโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) https://backend.wanghinlocal.go.th/uploads/files/1/abstract/.pdf

การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดศพผู้สูงอายุตามประเพณี

20 พ.ค. 2021 17:41:59 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 176
ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน

15 ก.พ. 2021 20:15:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 146
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน และนายกเทศมนตรีตำบลวังหิน ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือก...

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังหิน เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลวังหิน และ นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

4 ก.พ. 2021 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 117
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังหิน เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลวังหิน   นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

4 ก.พ. 2021 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 120
  ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน วันที่ 8- 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30น. ณ . หอประชุมเทศบาลตำบลวังหิน