กิจกรรม big cleaning day ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

7 มิ.ย. 2021 21:54:28 กิจกรรมเทศบาลตำบลวังหิน ทบ.วังหิน 181
ข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลวังหิน วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 14.00ณ. เทศบาลวังหินร่วมกับสถานีตำรวจภูธรวังหิน โรงเรียนบ้านสร้างบากผู้นำท้องที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน จิตอาสา ร่วมกิจก...

เทศบาลตำบลวังหิน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด – 19

24 พ.ค. 2021 20:49:12 กิจกรรมเทศบาลตำบลวังหิน ทบ.วังหิน 303
เทศบาลตำบลวังหิน ร่วมกับ รพ.สต. ตำบลวังหิน ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ และปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด – 19 ที่ ต.ว...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

7 พ.ค. 2021 15:50:00 กิจกรรมเทศบาลตำบลวังหิน ทบ.วังหิน 136
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลวังหินดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยเท...

กิจกรรม big cleaning day ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

5 พ.ค. 2021 21:48:58 กิจกรรมเทศบาลตำบลวังหิน ทบ.วังหิน 216
กิจกรรม big cleaning day ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 เทศบาลตำบลวังหิน จัดกิจกรรม big cleaning day โดยทำความสะอาดรอบสำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย 2561

29 ส.ค. 2018 16:10:00 กิจกรรมเทศบาลตำบลวังหิน ทบ.วังหิน 156
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย 2561  ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ เทศบาลตำบลวังหิน โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน ร่วมกับ รพ.สต.วังหิน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ สถา...

โครงการส่งเสริมการปกครอบระบอบประชาธิปไตย 2561

29 ส.ค. 2018 16:00:00 กิจกรรมเทศบาลตำบลวังหิน ทบ.วังหิน 221
  โครงการส่งเสริมการปกครอบระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระดับต่างๆ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยเทศบาลตำบลวังหิน ร่วมกับ โรงพยา...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติวัน 2561

16 ส.ค. 2018 22:00:00 กิจกรรมเทศบาลตำบลวังหิน ทบ.วังหิน 167
เทศบาลตำบลวังหิน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติวันขึ้นวันที่ 15 สิงหาคม 2561