ปรับปรุงล่าสุด 21 มี.ค. 2021 17:28:06 216


ถาม: สามารถติดต่อ เทศบาลตำบลวังหินได้ทางไหนบ้างคะ
ตอบ   045-969-935  ;      : @gmail.com ; www.wanghinlocal.go.th  

 

ถาม: ติดต่อท่านนายยกเทศมนตรีได้ที่เบอร์ไหนคะ
ตอบ  : ไม่มีเบอร์โทรรองปลัดเทศบาลตำบลวังหิน

 

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ เทศบาลตำบลวังหินรี คืออะไรคะ
ตอบ:   "สังคมก้าวหน้า  พัฒนาบริการ  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชุมชนเข้มแข็ง"

 

ถาม: ถ้าต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างคะ 
ตอบ:  1.  ร้องเรียนกับท่านายกโดยตรง 045-969-935 ค่ะ
          2.  ร้องเรียนผ่านช่องทางของเว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังหิน ที่  https://wanghinlocal.go.thดยคลิกที่นี่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ถาม : อยากทราบที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ที่ไหนคะ 
ตอบ: ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวักศรีสะเกษ    045-969-935  หรือ

       สามารถคลิกที่ลิงค์นี้ เพื่อดูเส้นทางมายัง ทบ.วังหิน ได้เลยคค่ะ คลิกลิงค์นี้เพื่อดูเส้นทาง